az ru Call center
*3131

CLAAS ORBIS 600

Any questions?

Our experts will help you choose the most optimal equipment configuration and financing scheme.

CLAAS ORBIS 600 qarğıdalıbiçən maşını — dünya səviyyəsində çoxillik praktiki təcrübənin və innovativ CLAAS texnologiyalarının birləşməsidir.  Bütün tətbiq edilən texnlogiyaların başında konstruksiya və ötürücü sistem durur:

 •  Ötürücünün asan gedişi aşağı işəsalma momenti və minimal istifadə olunan güclə təmin edilir.
 • Biçən maşından saplaqlı kulturaların yığılması üçün istifadə imkanı.
 • İstənilən iş şəraitlərində yüksək məhsuldarlıq.
 • Aşağı texniki xidmət xərcləri.
 • Yüksək keyfiyyətli yığma.
 • ORBİS 600 biçən maşınının qiyməti aşağı seqmentli aqreqatların qiyməti ilə müqayisə edilə bilər.  

Yüksək səmərəli yığma

CLAAS maşınının yüksək xüsusiyyətləri biçmə prosesini maksimal olaraq optimallaşdırmağa imkan verən güclü təchizata əsaslanır. 

 • Artırılmış tutma eni. Konstruksiya və ötürücünün dəyişiklikləri ORBIS 600 modelində tutma enini 6 m-dək artırmağa imkan verir. Mərkəzi kilidin köməyi ilə biçmə maşını JAGUAR cərgəsinin kombaynları ilə etibarlı olaraq birləşir.  Tezaçılan mufta qüvvətin ötürülməsini asanlıqla həyata keçirir.
 • Optimal kultura yığımı. Kəsilmiş kütlə tam olaraq daşıyıcı disklərlə götürülür və maşının arxa hissəsindəki kanallarla kombayna  itkisiz ötürülür.
 • Kompakt konstruksiya. Böyük görüş bucağı və kiçik ox yükü maşının idarə edilməsini asanlaşdırır.  Dar döngələrdə manevrləmə üçün  konstruksiyanın uzunluğu maksimal olaraq qısaldılmışdır.  
 • İstifadə olunan gücün azalması burucu momentin ORBİS taxmasına mexaniki ötürülməsi sayəsində baş verir.
 • Aşağı yanacaq sərfi.
 • Ötürücünün bütün elementləri etibarlı müdafiə altındadır.
 • Tam yüklənmiş cihazın işə salma və reversləmə zamanı saz işləməsi.
 • Yığılmış qarğıdalı üçün şneklər bir-bir işə düşür və sönür və beləliklə yem kütləsinin optimal axınını təmin edir.
 • Üç-mərhələli sürət qutusu sayəsində fırlanma tezliyinin çevik tənzimlənmələri.
 • Bütün ötürücü modullarının rahat və sadə idarəetmə sistemi.

Maşının ötürücüsünün xüsusiyyətləri

ORBIS

750

Işin eni (mm) 

6150

Transport eni  (mm) 

3000

uzunluğu (mm)    1440 1440

2350

Hündürlüyü  (mm) 1450 1450 

1350

Çıkisi(kg)

2700

Any questions?

Call center: *3131

Just give us a call or send us your inquiry. Our managers will contact you as soon as possible and inform you about all the issues that interest you.

An error occurred while processing your request

Please try again later . Sorry for the inconvenience.

Your request has been sent.