az ru Call center
*3131

CLAAS RU 450

Any questions?

Our experts will help you choose the most optimal equipment configuration and financing scheme.

 • Ümumi məlumat
 • Kütlə axınının konsepsiyası iri diskli bıçaqlara və verici disklərə əsaslanır.  Sadə konstruksiya bu halda əsas əhəmiyyət daşıyır.  RU 450 ötürücüsü istifadə olunan gücün aşağı səviyyəsi ilə fərqlənir.  Nəticədə tam yük altında və dövrələrin maksimal sayında işəsalma və reversləməni yerinə yetirmək mümkündür.  Beləliklə dorğamanın sabit keyfiyyəti təmin edilir.

  Geniş istifadə spektri sayəsində RU sistemi həm 800-cü seriyaya aid JAGUAR, həm də 900-cü seriyaya aid JAGUAR üçün  uyğundur.
 •  
 • Etibarlı yığma.
 • Bitki materialının etibarlı daşınması sayəsində yüksək iş keyfiyyəti və səliqəli kövşən şəkli: boşaldıcı diskləri ilə birlikdə aqressiv verici diskli RU 450 konstruksiyasının sayəsində istənilən şərtlərdə bitki materialının etibarlı verilməsi təmin edilir.
 • Bu konsepsiya üçün disk bıçağının gedişə əks hərəkət istiqaməti əhəmiyyətli dərəcədə daha effektivdir.  Qarğıdalı budaqları kəsildikdən sonra disk bıçağında şaquli vəziyyətdə şnekə verilir.  Şaquli qarğıdalı kütləsinin sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında disk bıçağının özünüitiləmə effekti əldə edilir.
 •  
 • Yüksək məhsuldarlıq.
 • Dövr sayı təyin edilən kəsmə uzunluğu ilə optimal olaraq uyğunlaşdırıla bilən şnek, materialın aqressiv axınını təmin edir.

 

ORBIS

RU 450

Işin eni (mm) 

4500

Transport eni  (mm) 

3000

uzunluğu (mm)    1440 1440

2900

Hündürlüyü  (mm) 1450 1450 

2100

Çıkisi(kg)

2300

Any questions?

Call center: *3131

Just give us a call or send us your inquiry. Our managers will contact you as soon as possible and inform you about all the issues that interest you.

An error occurred while processing your request

Please try again later . Sorry for the inconvenience.

Your request has been sent.