az ru Call center
*3131

CLAAS VOLTO 800

Any questions?

Our experts will help you choose the most optimal equipment configuration and financing scheme.

 • Sabitlik. Möhkəmlik.  Məhsuldarlıq.
 • VOLTO-nun məqsədi - qurutma vaxtının minimuma endirilməsi və yemin yaxşı keyfiyyətinin təmin edilməsidir.  VOLTO ilə CLAAS yarımasmalı və ya üçnöqtəli asma üçün versiyada  tutma eni 13,00 m-dək təşkil edən müasir qarışdırıcılar proqramını təklif edir. VOLTO-nun bütün modellərində materialın unikal MAX SPREAD axın konsepsiyası həyata keçirilib.
 •  
 • Kütlənin daha geniş tutulması
 • Kütlə axının paylanmasının MAX SPREAD konsepsiyası ilə fərqlənən tangensial həndəsə sayəsində barmaqlar hər zaman hərəkət istiqamətində və ya ona əks istiqamətdə yerləşir.  Bununla bu konsepsiya götürmə sahəsinin yarısında barmaqların hərəkətin istiqamətinə əks təsir göstərdiyi və bununla da önə hərəkət sürətini məhdudlaşdırdığı adu konsepsiyadan fərqlənir.  Bununla müqayisədə MAX SPREAD sisteminin barmaqları hərəkət istiqamətində və ya ona əks istiqamətdə 33% daha çox hərəkət edir. Bu səbəbdən MAX SPREAD konsepsiyası əhəmiyyətli dərəcədə daha böyük sürətlərdə  və ya mühərrikin daha kiçik fırlanma tezliyində işləməyə imkan verir.
 •  
 • Ehiyatlı ötürmə.
 • İşdə barmaqlar hər zaman yığılan kütləyə nisbətən düz bucaq altında yerləşir, bu səbəbdən barmaqlar rotorlar arasında boş yer yaratmaqla sarıma istiqamətində geriyə əyilə bilər.  Ənənəvi sistemlərlə müqayisədə bu, aşağıdakı üstünlüyü təmin edir:  kütlə axını demək olar ki, düz xətlə rotorlar arasından keçir. Bunun hesabına ötürmə zamanı yığılmış kütlə üçün daha çox yer təmin edilir və buraxma qabiliyyətinin artırılması və yemin çox ehtiyatla emalı üçün ilkin şərtlər yaradılır.  Bu səbəbdən MAX SPREAD texnologiyası aşağı fırlanma tezliyi ilə hətta ən çox yarpaqla örtülən kulturaların, məs. qarayoncanın qarışdırılmasını yerinə yetirməyə imkan verir.
 •  
 • Daha geniş dağıtma.
 • Barmaqların arxaya 29.3° əyilməsi kütlənin ötürülməsinə də müsbət təsir göstərir.  Gübrə dağıdıcısının əyilmiş paylayıcı kürəkləri kimi dırmıqlar da kütləni daha geniş və daha bərabər paylayır. Bu təsir barmaq yayı ilə gücləndirilir.  Bu əlavə impulsun hesabına yığılmış kütlə bütün en boyunca paylanır.
 •  
 • Texniki xidmət tələb olunmur.
 • Müntəzəm yağlanması tələb olunmayan reduktorla PERMALİNK barmaq muftası sayəsində transmissiyanın kardan valınadək texniki xidməti tələb olunmur.

VOLTO MAX SPREAD

800

Işin eni (m) 

7,7

Transport eni (m) 

2,98

Rotor blokunun sayı

6

Rotorun diametri (m)

1,7

MAX SPREAD

Any questions?

Call center: *3131

Just give us a call or send us your inquiry. Our managers will contact you as soon as possible and inform you about all the issues that interest you.

An error occurred while processing your request

Please try again later . Sorry for the inconvenience.

Your request has been sent.