az ru Call center
*3131

Şlanq suvarma sistemləri

Any questions?

Our experts will help you choose the most optimal equipment configuration and financing scheme.

Загрузки

Perrot şlanqlı suvarma sistemləri sırasında sifarişçilərin fərdi tələblərinə cavab verən çoxlu sayda müxtəlif modellər nəzərdə tutulub.


Perrot keyfiyyət sistemləri

 • Avadanlıq möhkəmliyi və uzunömürlülüyü ilə fərqlənir. 
 • Şassi və rama böyük yükə dözümlüdür və sinklənmiş poladdan hazırlanır. 
 • Boyanmadan əvvəl poliuretan baraban qumlamaya məruz edilir və astarlanır.
 • Polietilen avadanlığın istehsal olunduğu yerdə 100% ilkin xammaldan istehsal olunur.
 • Paylayıcı karet zəncirli ötürücü ilə təchiz olunub.
 • Sürətin və suvarma intensivliyinin tənzimləyicisi istifadədə və idarəetmədə sadədir.
 • Sistem xüsusi klapanın köməyi ilə söndürülə bilər.
 • Ehtiyat hissələrinə minimal tələbat.


Perrot turbini

 • Bazarda ən effektiv turbindir.
 • Dövrələmə elektrik mühərriklə tənzimlənən güclü turbindir.
 • Aşağı sürət şəraitində dövrələmə praktiki olaraq açıqdır və axının böyük hissəsi turbindən keçməyərək, bilavasitə su topuna dolur.
 • Yüksək sürət şəraitində (yaxud işə salma zamanı) dövrələmə avtomatik olaraq bağlanır və axının böyük hissəsi turbindən keçərək sürəti və ötürülmə gücünü artırır.
 • Təzyiq itkisi minimaldır.
 • Optimal sürət şəraitində işin effektivliyinin artırılması üçün turbin dörd sürətli reduktorla təchiz olunub.


Sadə və təhlükəsiz istismar

 • Turbinin konstruksiyası fermerin tələbatına cavab verir.
 • Su topu üçün kareti tutan avtomatik qurğu  stabilizatorlarla və mexaniki fırlanma vasitəsilə təchiz olunub (TR10, TR20 və TR25 sistemlərinin konstruksiyasında).
 • Bütün sistemlərin konstruksiyasında hidravlik karet tutma qurğusu və mexaniki fırlanma vasitəsi var.
 • Baraban şassinin üzərində 320° (TR10, TR20 və TR25 istisna olmaqla, bütün sistemlərin konstruksiyasında).
 • Hər bir sistemdə avtomatik baraban tormoz nəzərdə tutulub.
 • Çevirmə ramasında asan istismarı və sistemin dəqiq işini təmin edən hidravlik idarəetmə sistemləri var.
 • Etibarlı bərkitmə sistemində 2 müstəqil stabilizator nəzərdə tutulub.
 • Sistemlər AB-nin maşın avadanlıqları üzrə  2006/42/CE Direktivlərinin tələblərinə uyğundur. 

Any questions?

Call center: *3131

Just give us a call or send us your inquiry. Our managers will contact you as soon as possible and inform you about all the issues that interest you.

An error occurred while processing your request

Please try again later . Sorry for the inconvenience.

Your request has been sent.