az ru Call center
*3131

AMAZONE AW

Any questions?

Our experts will help you choose the most optimal equipment configuration and financing scheme.

AMAZONE-nun AW sahə vərdənələri ağır və yüngül torpaqlarda əkindən sonra diyirlədilmə üçün son dərəcə uyğundur.  Əkin zamanı son sıxlaşdırma üçün pazşəkilli diskləri olan AMAZONE vərdənəsi kimi optimal aqreqatlardan istifadə edilmədikdə önəmlidir.  Torpaq plastının bütövlüklə işlənməsi və əkin üfüqünün son sıxlaşdırılması toxum yatağı sahəsində sululuğu artırır.  Bu, optimal cücərməyə və kulturanın sabit inkişafına gətirir.  Kövşənin işlənməsindən sonra tökülmüş dənin və alaq toxumlarının cücərməsi vərdənələr yolu ilə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşır.   Eyni zamanda torpaqdakı boşluğun azaldıması nəticəsində ilbizlərlə mübarizə aparılır.  Yazda aparılan diyirlətmə sayəsində donmuş  taxıl sahələrinin torpağının özü sıxlaşması regenerasiya edə bilər.   Bunun sayəsində qarsız şaxtaların nəticəsində donma səbəbindən yarana biləcək itkilər azalır.  AMAZONE sahə vərdənələrinin istənilən tutma eni ola bilər və onlar halqalı disklərlə və ya halqalı-mahmızlı disklərlə təchiz edilə bilər.  Vərdənələrin sərbəst hərəkət edən ara diskləri olan ayrıca seqmentləri dayaqlarda bir-birindən asılı olmayaraq quraşdırılr ki, üstün özünütəmizləmə və bütün tutma enində torpağa reaksiya təmin edilsin.  Bunun nəticəsində mümkün olan yüksək işçi sürət məhsuldarlığın əhəmiyyətli artımına və istismar xərclərinin azalmasına gətirir.  AW sahə vərdənələri kövşənin işlənməsindən donmuş taxıl sahəsinin sıxılmasınadək mərhələlərdə peşəkar təsərrüfatlar üçün universal alətlərdir. 

 

Model

İşin eni (m)

Transport eni(m)

Transport uzunluğu (m)

Disklərin sayı

Tələb onunan güc (a.g)

AW 6600

6,6

2,50

5,93

 63 / 63

80-100

AW 7800

7,8

2,50

5,93

78 / 73

110-130

AW 9400

9,4

2,60

7,20

94 / 87

130-180

AW 12200

12,2

2,60

8,30

122 / 113

150-180

AW 15400

15,4

2,60

8,30

154 / 145

180-240

Any questions?

Call center: *3131

Just give us a call or send us your inquiry. Our managers will contact you as soon as possible and inform you about all the issues that interest you.

An error occurred while processing your request

Please try again later . Sorry for the inconvenience.

Your request has been sent.