az ru Call center
*3131

LEMKEN SAPHIR 7

Any questions?

Our experts will help you choose the most optimal equipment configuration and financing scheme.

İstənilən istismar şəraitləri üçün effektiv mexaniki əkin texnikası

Saphir seriyalı mexaniki toxumsəpənləri sayəsində orta ölçülü müəssisələr də etibarlı və effektiv əkin texnikasından istifadə etmək imkanını əldə edirlər.  Müxtəlif işçi alətlərlə, məs., rotasion Zirkon dırmığı ilə birgə  Saphir toxumsəpənindən universal istifadə imkanı ola bilər.

  • Toxumların dəqiq və sadə dozalanmasını dişli təkər, xidmət tələb etməyən kardan ötürücüsü və yağ vannasında işləyən mərhələsiz reduktor təmin  edir.  Bütün bunlar  0,5-dən 500 kq/ha-dək diapazonda əkin normasının dəqiq tənzimlənməsini mümkün edir.  Əkin valının rəvan işi toxumların dəqiq uzununa paylanmasına kömək edir.
  • Cəld dəyişdirmə üçün qurğusu olan altıtərəfli əkin valı geniş toxum çeşidinin optimal dozalanması üçün əkin çarxlarını asanlıqla dəyişdirməyə imkan verir.
  • Toxumların dəqiq düzülüşü üçün LEMPEN paraleloqram formalı asqısı və dərinliyə daxiletmə diyircəyi olan ikidiskli cığıraçanı təklif edir.
  • Seriyalı Easytronic idarəetmə cihazının köməyi ilə texoloji cığırların yaradılmasının idarə edilməsi və monitorinqini etibarlı və rahat şəkildə həyata keçirmək mümkündür.
  • 650-dən 1100 litrədək həcmi olan Saphir 7 bunkeri ya hidravlik yarımasqı, ya da üçnöqtəli asqısı olan AutoLoad versiyasında təklif edilir.
  • Asqılı versiyada Saphir 7 torpaqbecərmə alətinin bilavasitə vərdənəsində yerləşdirilir.  Üçnöqtəli asqısı olan Saphir 7 AutoLoad versiyasında toxumsəpən traktorun arxasında yerləşdirilə və torpaqbecərmə alətləri ilə birgə ola bilər.

SAPHIR 7

SAPHIR 7/250-DS 125

SAPHIR 7/300-DS 125

SAPHIR 7/400-DS 125

SAPHIR 7/250-DS 150

SAPHIR 7/300-DS 150 

SAPHIR 7/400-DS 150

Çəkisi (kq)

838

927

1.136

793

867

1.061

Cərgələrin sayı

20

24

32

17

20

27

Bunker tutumu (l)

650

800

1.050

650

800

1.050

Cərgəarası məsafə (mm)

125

125

125

125

125

125

Any questions?

Call center: *3131

Just give us a call or send us your inquiry. Our managers will contact you as soon as possible and inform you about all the issues that interest you.

An error occurred while processing your request

Please try again later . Sorry for the inconvenience.

Your request has been sent.