az ru Call center
*3131

LEMKEN SOLITAIR 8

Any questions?

Our experts will help you choose the most optimal equipment configuration and financing scheme.

Kiçik və orta müəssisələr üçün pnevmatik çərgəli toxumsəpən

Solitair 8 toxumsəpəni — torpağın ənənəvi və konservasiyaedici becərilməsi üçün qənaətli və dəqiq pnevmatik texnikaya ehtiyacı olan kiçik və orta müəssisələr üçün optimal həll yoludur. Tutma eni 3, 3,5, 4 metr olduqda müxtəlif aktiv və passiv torpaqbecərmə alətləri ilə kombinə oluna və bunun sayəsində istifadədə universal ola bilər.

  • Dozalama sistemi xidmət tələb etməyən kardan valından və mərhələsiz reduktordan mexaniki ötürücü ilə təchiz edilə bilər.  Bu sistem dozatorun xanalı makaralarının rəvan işini və toxumların dəqiq uzununa paylanmasını təmin edir.
  • 1850 litrədək həcmdə toxum bunkerinin rahat yerləşən ağırlıq mərkəzi var və böyük doldurma dəliyindən asanlıqla doldurulur.
  • Hidravlik ötürücülü ventilyatorun rəvan tənzimləyicisi var və o, əkin materialının daşınması üçün hava axınının kafi miqdarını daima dəstəkləyir.  Bütün bunlar bərabər dozalama və dəqiq əkini mümkün edir.
  • Toxumların dəqiq düzülüşü üçün LEMPEN paraleloqram formalı asqısı və dərinliyə daxiletmə diyircəyi olan ikidiskli cığıraçanı təklif edir.
  • Seriyalı elektron Easytronic idarəetmə sistemi texnoloji cığırların yaradılmasını, eləcə də əkin normasının təyin edilməsini asanlaşdırır.

SOLITAIR 8

SOLITAIR 8/300-DS 125

SOLITAIR 8/350-DS 125

SOLITAIR 8/400-DS 125

SOLITAIR 8/300-DS 150

SOLITAIR 8/350-DS 150        

SOLITAIR 8/400-DS 150

Çəkisi (kq)

910

964

1.018

850

896

943

Cərgələrin sayı

24

28

32

20

23

27

Bunker tutumu (l)

1.100

1.100

1.850

1.100

1.100

1.850

Cərgəarası məsafə (mm)

125/150

125/150

125/150

125/150

125/150

125/150

İşin eni (sm)

300

350

400

300

350

400

Any questions?

Call center: *3131

Just give us a call or send us your inquiry. Our managers will contact you as soon as possible and inform you about all the issues that interest you.

An error occurred while processing your request

Please try again later . Sorry for the inconvenience.

Your request has been sent.