az ru Call center
*3131

JOSKIN TETRA-CAP

Any questions?

Our experts will help you choose the most optimal equipment configuration and financing scheme.

Загрузки

 • Ümumi təsviri
 • Sadəlik və möhkəmliyi özündə birləşdirən bortlu Tetra-CAP qoşqularının şassisi tirlərdən - yüksək axma hədli və tam sinklənmiş poladdan soyuq yayma profilləridən ibarətdir. Ön ox dönən diskə yerləşir, bu isə qoşquya böyük manevrlilik verir.
 •  
 • İstifadədə rahatlıq
 • Tetra-CAP qoşqusunun çərçivəsi sahədə və yolda ərəkət zamanı işə rəvanlıq və rahatlıq verən parabolik ressorlarla ediş hissəsinə quraşdırılıb.  Ekstremal şəraitlərdə iş zamanı asqının rezin amortizatorları ressorları çirklənmədən qoruyur, nəqliyyat vasitəsinin rəvan və yumşaq amortizasiyasını qoruyur.
 • Alçaq çərçivə aşağ ağırlıq mərkəzini təmin edir və boşaltmanı yüngülləşdirir. Dar strukturu dayanıqlılığın optimallaşdırılması və nəm torpağın toxaclanma təsirinin azaldılması üçün enli təkərlərin quraşdırılmasına imkan verir.
 •  
 • Silos üçün qoyulan bortlar
 • Silos üçün qoyulan bortlar
  Qoyulan bortlar perforasiya edilmiş polad təbəqələrdən hazırlanıb. Onlar qoşqunun həcmini əhəmiyyətli dərəcədə artırır və yaxşı görüş sahəsini təmin edirlər.
 •  
 • Möhkəm və germetik banlar
 • Bortlu qoşquların banları seriya olaraq yük avtomobillərin istehsal analogiyasına görə yüksək axıcılığa malik poladdan hazırlanır. Bu polad nisbətən kiçik çəkisi ilə birgə möhkəmliyin ən yaxşı təminatıdır.  PLatforma 4 mm qalınlıqda poladdan hazırlanır.  Qoşqunun bortları möhkəmliyi, xətlərin hamarlığını təmin edən ona müasirlik aspektini verən bağlı profildən hazırlanıb.
 • Trans-EX modeli istisna olmaqla xidmət müddətinin artırılması üçün  bortlu JOSKIN qoşqularının şassisi batırma metodu ilə sinklənib.
 • Banın bütün perimetri boyunca tökmə məhsulların, məs., rapsın daşınması zamanı  qoşqunun germetikliyini təmin edən yüksək möhkəmliyə malik rezin sıxlaşdırıcı quraşdırılıb.
 •  
 • Modulluq və sadəlik
 • Modulluq və sadəlik  Bortlu qoquların hazırlanması zamanı onları tam modullanan etmək məqsədi qoyulub.  Geniş həcm və bort hündürlüyü seçimi təklif edilir, bu isə daşınan həcmi artırmağa imkan verir.  Bortla sökülüb-taxıla bilir, bu isə tam açıq platformanı əldə etmək imkanını verir.
 • Bortların dəstələri açma əməliyyatını maksimal olaraq asanlaşdırmaq üçün xüsusilə hazırlanmışdır. Bortla rezin ucluqlu uzun lingin köməyi ilə asanlıqla açılır və bağlanlr.
 •  
 • Təhlükəsizlik və rahatlıq
 • Bortlu JOSKİN qoşquları işıqlı cihazlar, əyləclər və ikinci qoşqunun çevrilməsi üçün biirləşdirici muftalı arxa qoşqu sıxacının stadart komplektasiyası ilə təchiz edilib. Aşağı ağırlıq mərkəzi onlara böyük sabitlik verir və sahədə və yolda sürmə rahatlığını təmin edir.

Any questions?

Call center: *3131

Just give us a call or send us your inquiry. Our managers will contact you as soon as possible and inform you about all the issues that interest you.

An error occurred while processing your request

Please try again later . Sorry for the inconvenience.

Your request has been sent.