CLAAS FL 150

Description

Hər şey nəzarət altındadır. Frontal yükləyici CLAAS.

Hansı sahədə işlədiyinizdən asılı olmayaraq - samanın hazırlanması və ya siloslama, peyinin çıxarılması və ya malqaranın bordaqlanması, yükləmə və ya boçaltma - FL model cərgəsinin frontal yükləyiciləri bütün CLASS traktorlarına uyğundur və hər təsərrüfatın fərdi xüsusiyyətlərinə uyğunlaşmaq imkanına malikdir.  CLAAS traktorlarının manevrliliyi, hidravlik gücü və əla görüş sahəsi universal frontal yükləyici ilə birlikdə hətta ən ağır iş şəraitlərində yüksək məhsuldarlılığı təmin edir. 

 

Frontal yükləyici konstruksiyaya inteqrasiya edilib.

Frontal yükləyicinin konsolları CLAAS traktorlarında cəld montaj üçün xüsusilə hazırlanmışdır.  Onlar, yükü bütün çərçivəyə keçirirlər.  Əsas blokların birləşdirilməsinin dəqiqliyi TA üçün sərbəst girişi təmin edir və manevrliliyi məhdudlaşdırmır.  Bu qurğu iş göstəriciləri ilə fərqlənir, sadə montaj isə vaxta qənaət etməyə imkan verir.  Harada quraşdırıldığından asılı olmayaraq (istehsalçının zavodunda və ya bilavasitə istifadəçidə) traktorla birlikdə istənilən təsərrüfata məhsuldarlığı və effektivliyi artırmağa imkan verəcək universal qurğuya çevrilir.

 

Cəld və rahat dəyişdirmə.

FL frontal yükləyicilərinin model cərgəsində cəld quraşdırma üçün alətlərin müxtəlif montaj çərçivələri təqdim olunub (MA/Euro, Euro/SMS). Bu qurğu sayəsində quraşdırmanı növ və istehsalçıdan asılı olaraq işçi orqanların ən müxtəlif xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırmaq olar. Xüsusi konstruksiya qalxma zamanı enerji sərfini azaltmağa imkan verir və eyni zamanda aşırma mailliyinin bucaqlarını optimallaşdırır.

 

Alətin mexaniki blokirovkası.

Bütün dəyişdirilən çərçivələr seriyalı şəkildə mexaniki avtomatik barmaqlı alət blokirovkası ilə təchiz edilib.  Yeni işçi cihazın sadə aşırılması zamanı qoruyucu bloka fiksasiya vəziyyətinə keçir.

Technical specifications / Price

Düz açılmış halda yükləyicinin maksimum hündürlüyü  (m)   4.6

Horuzontal pazisiyada yükləyicinin  maksimum hündürlüyü (m)  4.35

Boşaltma anında yükləyicinin maksimum hündürlüyü (m) 3.8

Maksimum hündürlükdə boşaltma bucağı (°)   50

Yer səviyyəsində yükləyicinin maksimum əyilmə bucağı  (°)   51