az ru Call center
*3131

LINDSAY 9500PL

Any questions?

Our experts will help you choose the most optimal equipment configuration and financing scheme.

Загрузки

9500PL sistemində həm dairəvi, həm də frontal sistemlərin üstünlükləri birləşib. Dairəvi suvarma sayəsində bu maşın sahənin qollarını və ona bitişik sahələri asanlıqla suvarmağa imkan verir. Sistem 130 hektara qədər sahənin 98%-ni suvarmaq qabiliyyətinə malikdir.

 

Sizin sahənin çevik suvarılması

 • Suvarma sahəsinin maksimuma çatdırılması üçün maşının istismarı zamanı yeddiyə qədər çıxıntılı dartıcı  arabadan istifadə etmək olar, bunun sayəsində tam suvarma sahəsi 408,7 metrə çata bilər.
 • Müxtəlif bitkiləri suvarmaq imkanı.
 • Standart, orta və hündür aralıqlı Zimmatic dartıcı arabaları müxtəlif hündürlükdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasına imkan verir.
 • 168 mm (6 5/8 düym), 203 mm (8 düym) и 219 mm (8 5/8 düym) diametrli borular buraxılır.


Aparıcı idarəetmə texnologiyası

 • Məxsusi layihələndirilmiş Zimmatic idarəetmə elementləri müxtəlif dilləri və metrik vahidlər sistemini dəstəkləyir.
 • Məlumatın əks olunması üçün displey suvarmanın idarə olunmasını daha da sadələşdirir
 • Sistem Sifarişçinin istəyinə görə quraşdırılan FieldNET idarəetmə vasitələri sayəsində veb-saytın yaxud telefonun köməyi ilə idarə oluna bilər.
 • Suvarma həcminin seçilməsi yolu ilə su sərfiyyatının asan proqramlaşdırılması. 
 • Quraşdırılmış əlavə idarəetmə elementlərinin köməyi ilə gübrəli suvarmanı istifadə edin.


Etibarlı universal araba

 • Elektrik dartıcı kabellə yaxud mühərrikli generator bloku ilə şlanqdan qidalanan dairəvi frontal sistem 
 • Su axınının məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması üçün layihələndirilmiş Zimmatic eksklüziv  kollektor həlqəsi
 • Ümumi universal dördçarxlı platforma 219 m uzunluqda şlanqdan istifadə etməyə imkan verir. Qanov verilişi ilə sistemlər də buraxılır.
 • Yol maneələrini yüksək aşma qabiliyyətinə malik altıçarxlı platforma  280 m uzunluqda şlanqdan istifadə etməyə imkan verir.

Any questions?

Call center: *3131

Just give us a call or send us your inquiry. Our managers will contact you as soon as possible and inform you about all the issues that interest you.

An error occurred while processing your request

Please try again later . Sorry for the inconvenience.

Your request has been sent.