az ru Call center
*3131

LEMKEN SAPHIR 8

Any questions?

Our experts will help you choose the most optimal equipment configuration and financing scheme.

Toxumların əkin valının elektrik ötürücüsü ilə etibarlı tənzimlənən dozalanması

Saphir 7-dən fərqli olaraq, mexaniki cərgəli Saphir 8 toxumsəpəninin əkin valının  fırlanma sürətinin elektrik tənzimləyicili elektrik ötürücüsü var.

  • Əkin valının elektrik ötürücüsü geniş toxum çeşidinin  0,5-dan 500 kq/ha-dək diapazonda dəqiq dozalanmasını təmin edir. Əkin norması birdəfəlik sınaq əkini vasitəsilə tez və asanlıqla tənzimlənir.
  • Elektrik ötürücü və işçi kompüter toxumsəpənin ön hissəsində qorunan yerdə quraşdırılır.  Bilavasitə traktorun kabinasından rahat idarəetmə elektron Solitronic idarəetmə sisteminin displeyi vasitəsilə yerinə yetirilir.  Məs., bunun sayəsində əkin normasını hərəkət zamanı düymənin basılması ilə asanlıqla tənzimləmək mümkündür.
  • Solitronic, əkin valının ötürücü elektik mühərrikinin tənzimlənməsini yerinə yetirir.  Əkin materialının qalıqlarının ölçülməsi və əkin valının monitorinqindən əlavə hərəkət sürəti əks olunur və hər hektara düşən məhsuldarlığın qeydi daima elektron vasitələrin köməyi ilə ölçülərək aparılır.  Seriya komplektasiyası nasazlıqların axtarışı üçün inteqrasiya edilən diaqnostika sistemi, İSOBUS uyğunluğu və DGPS-dən istifadə imkanı ilə tamamlanır.
  • Saphir 8-in dişli təkəri impulslu datçikin təkərini əvəz edir.  Aparan momentin ötürülməsi tələb olunmadığına görə keçilmiş məsafənin və sürətin dəqiq qeydiyyatı aparılır.
  • Asqılı versiyada Saphir 8 torpaqbecərmə alətinin bilavasitə vərdənəsində yerləşdirilir. Üçnöqtəli asqısı olan Saphir 8 AutoLoad versiyasında toxumsəpən traktorun arxasında yerləşdirilə və torpaqbecərmə alətləri ilə birgə ola bilər.

SAPHIR 8

SAPHIR 8/300-DS 125

SAPHIR 8/400-DS 125

SAPHIR 8/300-DS 150

SAPHIR 8/400-DS 150

Çəkisi (kq)

927

1.136

867

1.061

Cərgələrin sayı

24

32

20

27

Bunker tutumu (l)

800

1.050

800

1050

Cərgəarası məsafə (mm)

125

125

150

150

Any questions?

Call center: *3131

Just give us a call or send us your inquiry. Our managers will contact you as soon as possible and inform you about all the issues that interest you.

An error occurred while processing your request

Please try again later . Sorry for the inconvenience.

Your request has been sent.